Vezana knjiga računov – kaj je to?

by , under Podjetja

Skupaj z davčno blagajno je postala obvezna tudi vezana knjiga računov. Slednja je urejena z 31.a členom Zakona o davčnem postopku, podrobneje pa jo ureja Pravilnik o vsebini, obliki, načinu potrjevanja vezane knjige računov, ki jo je sprejel minister za finance. V uporabo je stopila z 31. januarjem 2015.

Sestavljena je iz platnic in knjižnega bloka v velikosti 210 x 148 mm (format A5) in vsebuje 3 x 50 samokopirnih listov oziroma 50 setov obrazcev računov. Ima enkratno serijsko številko, ki je odtisnjena v spodnjem desnem kotu na vsakem obrazcu računa v knjižnem bloku.

Kdo mora izdajati račune? 

Te račune so primorani izdajati vsi, ki na podlagi davčnih in drugih predpisov vodijo poslovne knjige in evidence in izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave v skladu z 38. členom ZDavP-2 (z revizijsko sledjo o izdanih računih). Zavezancu pa je nato prepuščena izbira ali bo uporabljal elektronsko napravo oziroma računalniški program, ali pa se bo odločil za vezano knjigo računov.

Račune, ki jih vsebuje vezana knjiga računov je potrebno izdati le v primeru izdaje računov, ki so delno obtoku kot plačilno sredstvo, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter ostalimi podobnimi načini plačila.

Kje jo je mogoče kupiti?

Vezana knjiga je na voljo v knjigarnah, preden jo boste prvič uporabili pa je obvezna njena predhodna potrditev pri Finančni upravi Republike Slovenije. Tisti zavezanci, katerim je predpisana vloga davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog elektronsko preko portala eDavki, morajo na tak način izvesti tudi potrditev vezane knjige, ostali zavezanci pa se lahko odločijo za osebno izvedbo potrditve na finančnem uradu, ali pa to opravijo elektronsko preko portala eDavki.

Kdo je njen izdajatelj?

Vsakdo, ki je pri finančni upravi predhodno pridobil identifikacijsko oznako, s katero se izda vezana knjiga računov.

Leave a Reply