Kaj lahko podjetje naredi za izboljšanje likvidnosti?

by

Pri likvidnosti podjetja gre za hitrost obračanja kratkoročnih sredstev. Ta sredstva imenujemo tudi obratna sredstva, saj gre za tip sredstev, ki se stalno spreminjajo. Vezana so tako na zaloge, na finančna sredstva, na opravljane storitve. Podjetje ima v lasti določen znesek, s katerim kupi zaloge. Te zaloge se nato v proizvodnem postopku preoblikujejo v končni izdelek. Končni izdelek se nato proda stranki in podjetje za to dobi denar.

Za podjetje je optimalno, da ima na razpolago čim več obratnih sredstev, saj lahko le na tak način poslovanje nemoteno poteka. Čim pride do primanjkljaja na tem področju, se lahko poruši celotno ravnovesje. Ker podjetje v nadaljnjih fazah dobiva predvsem od strank, ki kupijo njegove izdelke oziroma storitve, se torej pri pomanjkanju obratnih sredstev zatika v tej fazi. Lahko gre za to, da stranke ne izkažejo takega interesa po izdelkih oziroma storitvah, kot je bilo pričakovano. Lahko pa gre za problem zamudnih plačil ali neplačil s strani strank. Kako si lahko podjetje v tem primeru pomaga?

Izposoja denarja od banke

To je najpogostejši način pridobivanja manjkajočih finančnih sredstev. V primeru, če izbrana banka meni, da podjetje izpolnjuje pogoje za odobritev posojila, potem se določi višina zneska, ki se bo posodila in obrestna mera, po kateri bo moralo podjetje v določenem roku vrniti izposojen denar.

Faktoring

Druga, manj znana, a čedalje bolj uporabljena metoda je storitev faktoring. Ta metoda je primerna takrat, ko so problemi z likvidnostjo vezani na poznejši rok poravnave računa. Stranke, ki koristijo pri podjetju določene storitve, v tem primeru niso obvezane, da račun poravnajo takoj. To izvedejo v roku, ki je za to predviden in znaša mesec, dva ali več. Ponudnik faktoringa prevzame terjatve nase že takoj po izstavljanju računa. Podjetju izplača večino zahtevanega zneska, pridrži le razliko provizije. Podjetje na ta način dobi znesek takoj, medtem ko stranka plača kasneje in ta znesek dobi posrednik. S posrednikom je treba za to storitev skleniti pogodbo, pred njeno sklenitvijo pa ponudnik presodi, če bo glede na bonitetno oceno strank prevzel tveganje.

Predstavili smo torej dva načina, s katerima si lahko podjetje pomaga do boljše likvidnost, kar pa s sabo prinese bolj učinkovito poslovanje in možnosti za vlaganje v nadaljnjo rast.

Psihoterapija za izboljšanje samopodobe

by

PsihoterapijaEden od najpogostejših problemov današnjega časa in vir različnih težav je zagotovo slaba samopodoba. Na to, kakšno samopodobo bomo imeli, vplivajo že dejavniki v zgodnjem otroštvu, zaradi katerih lahko občutimo nenehno nesigurnost vase, dvom o sebi in svojih pozitivnih lastnostih, prepričanje, da nimamo lepega videza ali da smo ničvredni. Vse to so posledice slabe samopodobe, ki jih lahko pomaga odpraviti psihoterapija.

Slaba samopodoba ima zelo daljnosežen vpliv na naše življenje in odnose z drugimi. Psihoterapija ugotavlja, da se zaradi slabe samopodobe ljudje velikokrat pustijo izkoriščati, pa naj bo to v službi ali medsebojnih odnosih z drugimi. Zaradi slabe samopodobe ljudje velikokrat postajajo servilni in skušajo ustreči vsaki želji drugih, pri tem pa pozabljajo nase. Nekateri ljudje s slabo samopodobo postanejo tudi žrtve modne industrije, lepotnih popravkov, nenehnih shujševalnih diet, anoreksije, bulimije in drugih podobnih težav. (more…)

Diplomsko delo kot zaključno dejanje študijskega programa

by

Ko študent opravi vse tekoče obveznosti pri posameznih predmetih v sklopu študija, ima pred sabo le še eno poglavje pred zaključkom študija; to je diplomsko delo. Gre za obsežno samostojno delo, v sklopu katerega se študent usmeri na želeno področje. Pri tem za mentorja izbere profesorja, ki pokriva to področje. S tem se začne njuno sodelovanje, katerega končni cilj je priprava kakovostne raziskave, s katero naj bi študent doprinesel k ugotovitvam na izbranem področju.

Sestava diplomske naloge

Diplomsko delo je v grobem sestavljeno iz dveh delov. Prvi del predstavlja teorijo, drugi pa prakso. Prvi del predstavlja pomembnejše izsledke naših in tujih avtorjev, ki so se v preteklosti ukvarjali z reševanjem podobnih vprašanj. Teorija tako pomeni povzemanje drugih avtorjev. Cilj teoretičnega dela je ugotoviti, do kakšnih spoznanj so avtorji že prišli in kako lahko diplomsko delo študenta doprinese k temu področju.

Drugi del diplome predstavlja raziskavo. Na kakšen način jo bo študent izpeljal, je odvisno od zakonitosti področja, ki ga proučuje, delno pa tudi od njegove odločitve. Če gre za naravoslovno smer študija, se najpogosteje izvede praktičen eksperiment na rastlinah, živalih ali na tehničnem področju. Po drugi strani se družboslovci večinoma lotevajo raziskav prek anket in intervjujev, s čimer pridobivajo stališča, mnenja in informacije neposredno od ljudi.

V diplomski nalogi je treba torej predstaviti, na kakšen način je bila raziskava izvedena – izpostaviti je treba njene izsledke. Bistvo pa je v interpretaciji pridobljenih informacij in v njihovi smiselni obrazložitvi; zakaj so rezultati taki, kot so.

Ko je diplomsko delo potrjeno s strani mentorja …

Ko mentor odobri diplomo, sledijo še zadnji koraki, ki jih mora študent izvesti. Diplomo mora dati v lektorski pregled. Preveriti je treba, če je oblika diplome skladna s pravili posamezne fakultete. V končni fazi je treba nalogo natisniti, zvezati in jo opremiti z naslovnico. V taki obliki je diplomska naloga dostopna zainteresirani javnosti v knjižnici fakultete.

Kakovostna zaščitna folija

by

kakovostna zascitna folija

Zaščitna folija

Iščete rešitev za čim boljšo zaščito izdelkov, ki jih proizvajate, skladiščite ali prevažate? Imate proizvodni obrat ali pa se morda ukvarjate s prevozništvom? Bi radi našli možnost, kako shraniti vaše izdelke tako, da bodo kar se da dobro zaščiteni pred vlago, prahom in umazanijo pa tudi morebitnimi poškodbami? Hkrati pa bi si seveda želeli, da bi bilo tako shranjevanje mogoče na čim cenejši način oziroma s čim nižjimi stroški. Vse našteto vam omogoča kakovostna zaščitna folija, o kateri lahko več izveste na spletni strani www.intercommerce.si ter jo tam tudi kupite.

Zaščitna folija je namenjena pakiranju najrazličnejših izdelkov. Je raztegljiva, kar pomeni, da se prilagodi obliki izdelkov, hkrati pa tudi zelo obstojna. Z njo lahko zaščitite praktično katerikoli izdelek. Folija je nepremočljiva, kar pomeni, da bo vaš izdelek varen ne samo pred vlago, ampak tudi pred dežjem ali snegom. Ker zaščitna folija izdelek v celoti prekrije izdelke, ga tudi v celoti zaščiti, zato se ta ne more umazati ali zaprašiti tudi med dolgotrajnim shranjevanjem. (more…)

Izdajanje računov v elektronski ali klasični obliki?

by

Izdajanje računov je dejavnost, ki se jo more prej ali slej naučiti vsak podjetnik. Cilj podjetništva je namreč ta, da se prodaja določene storitve ali blago, ki se ga prodaja strankam. Stranka v zameno za storitev, ki jo je podjetje opravilo zanjo, ali blago, ki ji jo je dobavilo, prejme plačilo. Vendar pa se lahko plačilo izvede zgolj na podlagi poprej izdanega računa.

Izdajanje računov s sistemom davčne blagajne

Izdajanje računa se čedalje bolj vrši prek sistema davčne blagajne. Gre za sistem, ki ga je uvedel FURS z namenom, da lažje spremlja in nadzoruje področje računov. V primeru, da pride do kakšnih nepravilnosti, se lahko odzove z inšpekcijskim pregledom. Sam sistem davčnih blagajn za izdajanje računov pa predstavlja program oziroma napravo, s pomočjo katere se podatki o izstavljenih računov prek interneta posredujejo direktno na FURS.

Kaj pa vezane knjige računov?

Kljub temu, da so davčne blagajne za izstavljanje računov čedalje pogosteje v uporabi, pa je še vedno velik delež privržencev vezanih knjig računov. Pri vezanih knjigah računov gre za to, da je to sklop obrazcev, na katere se ročno vpiše podatke o vsakem računu posebej. Tak način je sicer nekoliko bolj zamuden, vendar pa se splača predvsem malim podjetjem, ki na mesec izstavijo le majhno število računov. Nakup davčne blagajne je namreč strošek, ki se ga z veseljem ogne marsikatero podjetje. Poleg tega pa je na nekaterih odročnih koncih izdajanje računov na tak način oteženo, saj internetne povezave ni ali pa je zelo slaba. Prav zato je vezana knjiga računov praktična rešitev v teh primerih.

Vseeno pa je treba poudariti, da se tudi uporabniki vezane knjige računov ne izognejo v celoti uporabe interneta. Kljub temu, da račune izdajajo v fizični obliki, so dolžni enkrat na mesec posredovati podatke o izstavljenih računih na FURS. Najpogosteje se odločijo, da to storijo prek mini blagajne. Gre za brezplačno različico davčne blagajne, ki se jo da naložiti tudi na pametni telefon ali na tablico.