Pomoč računovodje v podjetju

by , under Podjetja

Računovodja je ključni element za vodenje poslovanja v vsakem podjetju. Seveda je njegova funkcija in potrebe po spremljanju tega področja odvisno predvsem od velikosti podjetja in kompleksnosti poslovanja.

Včasih lahko računovodstvo nase prevzame podjetnik

V izjemnih primerih, ko se podjetništva loti ena sama oseba in gre za s.p. po normiranih odhodkih, lahko ob pridobitvi ustreznega znanja to področje nase prevzame tudi podjetnik sam. Normiran s.p. je namreč najenostavnejša oblika podjetja. Odhodkov ni treba spremljati, saj so ti avtomatsko proporcionalno določeni. Je pa treba spremljati prihodke. In to je poleg mesečne akontacije dohodnine in socialnih prispevkov vse. Tako niti ni potrebno v tem primeru voditi knjigovodstva, ampak se vodi le davčne evidence. Ob koncu leta tudi ni treba oddati obsežnega letnega poročila.

V vseh drugih primerih je obvezna pomoč računovodje

Čim pa gre za navadni s.p. ali pa za kakšno drugo bolj kompleksno obliko podjetja, je pomoč računovodje nuja. Večja podjetja tako znotraj poslovanja organizirajo področje za vodenje računovodstva. Pri manjših podjetjih, kjer dela na tem področju vseeno ni toliko, pa je dovolj, če gre za zunanjo obliko sodelovanja. Veliko si lahko podjetnik olajša tudi, če se odloči za nakup računovodskega programa. Ta mu namreč omogoča, da lažje vodi to področje in da je vedno na vezi z računovodjo, ki ga opremi z vsemi potrebnimi situacijami

Pomen računovodje ob zaključku koledarskega leta

Delo računovodje je še posebno pomembno ob zaključku leta. Vsako podjetje mora namreč ob koncu leta oziroma najkasneje do konca marca oddati letno poročilo. V njem je podrobno predstavljeno poslovanje skozi celotno leto. Opredeljeni so odhodki, prihodki in drugi finančni dogodki, do katerih je v tem času prišlo. Določeni podatki na tem področju so javni in tako na vpogled vsem zainteresiranim.

Ti podatki so pomembni tako za samo podjetje. Lahko namreč preveri, v kolikšni meri so bili doseženi zastavljeni cilji in si postavi nove. Po drugi strani pa bodo ugodni finančni podatki predstavljali pomembno prednost. Poslovni partnerji se bodo raje odločili za poslovanje s takim podjetjem. Pa tudi investitorji bodo raje podprli tako podjetje.

Leave a Reply