Kako organizirati računovodstvo v podjetju?

by , under Podjetja

Računovodstvo je področje delovanja podjetja, ki marsikomu vzame veliko živcev in slabe volje. Dejstvo je, da je upravljanje s prihodki in odhodki nujno, da bi podjetje lahko poslovalo in sporočalo obvezne podatke, ki jih predpisi zahtevajo. Sploh novonastala podjetja se želijo velikokrat izogniti temu, da bi zaposlili računovodjo, saj je to lahko precejšen izdatek. Obstajajo pa tudi druge rešitve tega problema.

Računovodja kot zunanji izvajalec

Velikokrat se majhna podjetja, ki so šele dobro začela s poslovanjem, odločijo, da bodo pomoč iskala zunaj podjetja. Tako se odločijo, da bo računovodja oseba, s katero bodo sodelovala občasno in ji bodo na mesec za storitve plačala nek fiksen znesek. Tako se podjetje otrese številnih skrbi in nevšečnosti. Računovodja namreč ne skrbi zgolj za popisovanje prihodkov in odhodkov, ampak mora biti tudi stalno na tekočem s spremembami zakonodaje. Te more namreč pravočasno implementirati v vodenje računovodstva in letna poročila.

Računovodja lahko prihodke in odhodke v podjetju vodi na način enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva. Enostavno knjigovodstvo je kot že ime pove enostavnejše, medtem ko je dvostavno knjigovodstvo bolj kompleksno, vendar pa po drugi strani tudi bolj zanesljivo in pregledno. Večja podjetja se morajo avtomatsko odločiti za dvostavno knjigovodstvo, medtem ko za manjša zadošča enostavno.

Normiranci se lahko tega področja lotijo tudi samostojno

Posebnost pa je v primeru normirancev. V tem primeru namreč ni treba voditi podatke o odhodkih, saj so te vnaprej predpostavljeni glede na skupno vsoto letnih prihodkov. Normirancem je tako prihranjenega veliko dela, to pa pomeni tudi prednosti na področju računovodstva. Ker je treba spremljati le višino prihodkov in ker se namesto obsežnega letnega poročila na koncu leta odda le davčne evidence, je vse skupaj enostavneje. To pa pomeni, da je normiranec lahko sam svoj računovodja, če se seveda pred tem priuči določenih veščin in je vedno na tekočem s spremembami. To seveda predstavlja pomemben prihranek pri denarju.

Zelo uporabna varianta pa so tudi posebni računalniški računovodski programi, ki omogočajo enostavno evidentiranje prilivov in odlivov.

Leave a Reply