Kaj vse spada pod intelektualno lastnino?

by , under Podjetja

Da bi družbe uspešno poslovale, je nujno, da se v zvezi s tem zaščiti nekatere pravice. Mednje spada tudi intelektualna lastnina. Ta obsega patente, znamke, modele ter avtorske in sorodne pravice. Po drugi strani je treba tudi zagotoviti, da imetnik ne preseže pravic, ki jim jih to daje. Za tovrstno pomoč se je pametno obrniti na posrednike, ki bodo podkrbeli za zastopanje pri podelitvi patenta. Kljub temu, da spori na podorčju intelektualne lastnine in patentov v Sloveniji niso tako na udaru, pa vseeno občasno pride tudi do tovrstnih situacij. V tem primeru se je pametno obrniti na strokovnjake, ki vam lahko podajo potrebne informacije in vam pomagajo s svojimi izkušnjami.

Kaj pa zaščita intelektualne lastnine?

Postopek zaščite blagovnih znamk, patentov se vodi prek Urada za intelektualno lastnino, če gre za zaščito intelektualne lastnine na ozemlju Republike Slovenije. Če pa gre za zaščito znamke na evropski ravni, je to podorčje vodeno prek Evropskega urada za intelektualno lastnino.

Treba se je zavedati, da je za vsako podjetje pametna odločitev, da se odloči za registracijo blagovne znamke. To ga namreč lahko obvaruje marsikatere težave, ki bi jo lahko imelo v prihodnje. Treba je premisliti, če je smiselno znamko registrirati tudi zunaj državnih meja.

Postopek registracije ni težek. Je pa treba zanj plačati pristojbino. Poskrbeti je treba, da je vloga popolna in da vsebuje vse potrebne priloge. Pametno je, če se podjetje odloči, da ga bo v postopku zastopalo podjetje, ki se ukvarja s tem podorčjem. Tako je verjetnost, da bi prišlo do zapletov, bistveno manjša.

Ko Urad prejme vlogo, najprej pregleda, če je popolna. Preveri, če je znamko možno zavarovati. Če ja, podatke o njej objavi na svoji spletni strani. Tam vloga visi 3 mesece, V tem času se lahko katero od podjetij, ki si lasti enako ali zelo podobno znamko, pritoži. Postopek se nato ustavi. Če pa je vse v redu, potem registracija postane veljavna. Tako je veljavna za 10 let.

 

Leave a Reply