Kaj so obratna sredstva?

by , under Podjetja

Če bi navadnega smrtnika vprašali, kaj so to obratna sredstva, bi se verjetno moral kam obrniti na pomoč. Poznavalci področja, s katerega izhaja ta besedna zveza, pa bi obratna sredstva pojasnil nekako takole: pri obratnih sredstvih gre za kratkoročne izdatke, ki na kratek rok financirajo podjetje, nato pa hitro zapustijo podjetje.

V nadaljevanju pa bi nam poznavalci pojasnili še, da ima vsako podjetje na razpolago vedno sredstva, ki jih delimo na osnovna in obratna sredstva ter na finančne naložbe. Osnovna sredstva so stalna sredstva podjetja, obratna sredstva so gibljiva sredstva podjetja, finančne naložbe (dolgoročne in kratkoročne) pa spadajo med stalna sredstva in med gibljiva sredstva.

In v nadaljevanju še, da učinkovitejše obvladovanje obratnih sredstev omogoča povišanje vrednosti za delničarje z ustvarjanjem prostega denarnega toka, ki je lahko gorivo za rast podjetja.

Kaj pa kredit in obratna sredstva?

Kredit za obratna sredstva nam zagotavlja nemoteno poslovanje našega podjetja. Zanesljiva dobava materialov in ustrezna količina zalog sta ključni za varnost našega poslovanja.

Prednosti kredita za obratna sredstva so: individualna višina kredita, prilagojena našim potrebam in možnostim odplačevanja; individualna obrestna mera, odvisna od naše bonitete, kakovosti zavarovanja, ročnosti kredita in našega dosedanjega sodelovanja z banko ter možnost izplačila kredita v več delih.

Kredit za obratna sredstva ima svoje tipične značilnosti, na primer čas odplačila do 5 let, mesečni, četrtletni interval odplačevanja ali ob zapadlosti kredita, možnost moratorija na odplačevanje glavnice, možnost fiksne obrestne mere ali spremenljive obrestne mere, ki je sestavljena iz referenčne medbančne obrestne mere Euribor in obrestnega pribitka ter nenamenska poraba kredita.

Tak kredit pa lahko tudi zavarujemo. Možne oblike zavarovanja so sledeče: bančna garancija; zastavna pravica na nepremičnini; poroštvo ter varčevalno dobroimetje. Vedno in povsod tako lahko preverimo ugodno financiranje v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko, ki nam omogoča financiranje po nižji obrestni meri.

Leave a Reply