Kaj lahko podjetje naredi za izboljšanje likvidnosti?

by , under Podjetja

Pri likvidnosti podjetja gre za hitrost obračanja kratkoročnih sredstev. Ta sredstva imenujemo tudi obratna sredstva, saj gre za tip sredstev, ki se stalno spreminjajo. Vezana so tako na zaloge, na finančna sredstva, na opravljane storitve. Podjetje ima v lasti določen znesek, s katerim kupi zaloge. Te zaloge se nato v proizvodnem postopku preoblikujejo v končni izdelek. Končni izdelek se nato proda stranki in podjetje za to dobi denar.

Za podjetje je optimalno, da ima na razpolago čim več obratnih sredstev, saj lahko le na tak način poslovanje nemoteno poteka. Čim pride do primanjkljaja na tem področju, se lahko poruši celotno ravnovesje. Ker podjetje v nadaljnjih fazah dobiva predvsem od strank, ki kupijo njegove izdelke oziroma storitve, se torej pri pomanjkanju obratnih sredstev zatika v tej fazi. Lahko gre za to, da stranke ne izkažejo takega interesa po izdelkih oziroma storitvah, kot je bilo pričakovano. Lahko pa gre za problem zamudnih plačil ali neplačil s strani strank. Kako si lahko podjetje v tem primeru pomaga?

Izposoja denarja od banke

To je najpogostejši način pridobivanja manjkajočih finančnih sredstev. V primeru, če izbrana banka meni, da podjetje izpolnjuje pogoje za odobritev posojila, potem se določi višina zneska, ki se bo posodila in obrestna mera, po kateri bo moralo podjetje v določenem roku vrniti izposojen denar.

Faktoring

Druga, manj znana, a čedalje bolj uporabljena metoda je storitev faktoring. Ta metoda je primerna takrat, ko so problemi z likvidnostjo vezani na poznejši rok poravnave računa. Stranke, ki koristijo pri podjetju določene storitve, v tem primeru niso obvezane, da račun poravnajo takoj. To izvedejo v roku, ki je za to predviden in znaša mesec, dva ali več. Ponudnik faktoringa prevzame terjatve nase že takoj po izstavljanju računa. Podjetju izplača večino zahtevanega zneska, pridrži le razliko provizije. Podjetje na ta način dobi znesek takoj, medtem ko stranka plača kasneje in ta znesek dobi posrednik. S posrednikom je treba za to storitev skleniti pogodbo, pred njeno sklenitvijo pa ponudnik presodi, če bo glede na bonitetno oceno strank prevzel tveganje.

Predstavili smo torej dva načina, s katerima si lahko podjetje pomaga do boljše likvidnost, kar pa s sabo prinese bolj učinkovito poslovanje in možnosti za vlaganje v nadaljnjo rast.

Leave a Reply