Prispevki za samozaposlene

by , under Podjetja

Za zaposlene osebe prispevke za socialno varnost plačujejo delodajalci, samozaposlene osebe pa si morajo prispevke plačati same. Prispevki za samozaposlene so urejeni z naslednjimi predpisi: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter Zakon o urejanju trga dela.

Samozaposlene osebe so si dolžne prispevke plačevati iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti od dne vpisa v register do dne, ko je dejavnost iz registra izbrisana.

Vrste prispevkov

Mesečno je potrebno plačevati prispevke za samozaposlene za naslednja zavarovanja: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Prijavo za vsa navedena zavarovanja se vloži na Zavodu za zdravstveno varstvo Slovenije.

Zavarovanje za polni delovni čas in izjeme

Samozaposlene osebe se zavarujejo za polni delovni čas. Izjeme so naslednji primeri:

–          Delovno razmerje je sklenjeno za krajši delovni čas

–          Imajo pravico do dela s krajšim delovnim časom po predpisih o starševskem varstvu

–          Zavezanci uveljavljajo pravico do delne starostne pokojnine

–          Upokojenec se delno reaktivira

Določanje višine prispevkov

Osebe, ki imajo status fizične osebe z dejavnostjo, prispevke za samozaposlene plačujejo od zavarovalne osnove, ki je določena po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zavarovalna osnova se določi glede na dosežen dobiček iz preteklega leta. V dobiček se ne vključujejo obračunani prispevki za socialno varnost in povečanje davčne osnove. Z dnem 1. 1. 2014 ni več razvrščanja v posamezne zavarovalne razrede, ampak se zavarovalno osnovo določi glede na dosežen dobiček.

Najnižja osnova za prispevke za samozaposlene je znašala leta 2016 56 % povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec. V letu 2017 je najnižja osnova 58 % povprečne plače, v 2018 pa znašala bo 60 % povprečne plače. Po drugi strani je najvišja osnova za prispevke od leta 2014 naprej konstantna in predstavlja 5,5 kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec.

Znižanje prispevkov ob prvem vpisu v register

Ob prvem vpisu samozaposlene osebe v predpisani register je le-ta oproščena plačila 50 % prispevkov v prvih 12 mesecih poslovanja, v naslednjih 12 mesecih pa ta oprostitev znaša 30 %.

Plačevanje prispevkov

Samozaposleni morajo obračun prispevkov v elektronski obliki preko sistema e-davki oddati najkasneje 15. v mesecu za pretekli mesec, plačati pa morajo do 20. V mesecu.

Spodaj so navedene še stopnje za posamezne vrste prispevkov za samozaposlene:

–          Pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 15.50 %

–          Zdravstveno zaavrovanje: 6,36 %

–          Starševsko varstvo: 0,1 %

–          Zaposlovanje: 0,14 %

Kar skupaj predstavlja 22,10 %.

 

Vir: FURS

Leave a Reply