Izdajanje računov v elektronski ali klasični obliki?

by , under Podjetja

Izdajanje računov je dejavnost, ki se jo more prej ali slej naučiti vsak podjetnik. Cilj podjetništva je namreč ta, da se prodaja določene storitve ali blago, ki se ga prodaja strankam. Stranka v zameno za storitev, ki jo je podjetje opravilo zanjo, ali blago, ki ji jo je dobavilo, prejme plačilo. Vendar pa se lahko plačilo izvede zgolj na podlagi poprej izdanega računa.

Izdajanje računov s sistemom davčne blagajne

Izdajanje računa se čedalje bolj vrši prek sistema davčne blagajne. Gre za sistem, ki ga je uvedel FURS z namenom, da lažje spremlja in nadzoruje področje računov. V primeru, da pride do kakšnih nepravilnosti, se lahko odzove z inšpekcijskim pregledom. Sam sistem davčnih blagajn za izdajanje računov pa predstavlja program oziroma napravo, s pomočjo katere se podatki o izstavljenih računov prek interneta posredujejo direktno na FURS.

Kaj pa vezane knjige računov?

Kljub temu, da so davčne blagajne za izstavljanje računov čedalje pogosteje v uporabi, pa je še vedno velik delež privržencev vezanih knjig računov. Pri vezanih knjigah računov gre za to, da je to sklop obrazcev, na katere se ročno vpiše podatke o vsakem računu posebej. Tak način je sicer nekoliko bolj zamuden, vendar pa se splača predvsem malim podjetjem, ki na mesec izstavijo le majhno število računov. Nakup davčne blagajne je namreč strošek, ki se ga z veseljem ogne marsikatero podjetje. Poleg tega pa je na nekaterih odročnih koncih izdajanje računov na tak način oteženo, saj internetne povezave ni ali pa je zelo slaba. Prav zato je vezana knjiga računov praktična rešitev v teh primerih.

Vseeno pa je treba poudariti, da se tudi uporabniki vezane knjige računov ne izognejo v celoti uporabe interneta. Kljub temu, da račune izdajajo v fizični obliki, so dolžni enkrat na mesec posredovati podatke o izstavljenih računih na FURS. Najpogosteje se odločijo, da to storijo prek mini blagajne. Gre za brezplačno različico davčne blagajne, ki se jo da naložiti tudi na pametni telefon ali na tablico.