Franšizing kot oblika podjetja

by , under Podjetja

Franšizing je pojem, ki smo ga vsi že slišali, ne razume pa ga vsakdo. Vsekakor v tem primeru ne gre za podružnico, kot marsikdo zmotno misli. Ko govorimo o podružnicah, so to enakovredni deli istega podjetja, ki so locirani na različnih lokacijah. Pri franšizingu pa je zgodba drugačna. Ne gre za isto podjetje. Gre za drugega lastnika, ki pa se je odločil, da bo posloval po ustaljenem postopku že prpeoznavne blagovne znamke. Znani primeri franšizinga so MCDonalds, Hilton, Quick, Coca cola in Pepsi. Pri franšizingu gre v bistvu za pogodbeno razmerje med dajalcem franšize in njenim prejemnikom. Prejemnik prek pogodbe odkupi konkurenčne prednosti nekega podjetja in celoten sistem poslovanja od nabave, prodaje, komunikacije s strankami in drugo.

Gre torej za to, da se neko podjetje odloči, da bo poslovalo na način, kot neko prepoznavno podjetje. Pri tem uporabi vse konkurenčne prednosti nekega podjetja. Da si lahko prilašča te pravice, pa mora osnovnemu podjetju plačevati mesečni ali tedenski znesek kot nekakšna provizija. Višina tega zneska je odvisna od uspešnosti poslovanja določenega franšizinga. Da bi se taka oblika poslovanja lahko izvajala, je treba pred tem skleniti pogodbo. V njej je treba jasno definirati razmerja med osnovnim podjetjem in prevzemnikom dovoljenj. Bolj kot so stvari jasno opredeljene, manj je možnosti, da bi prišlo do kakšnih nesporazumov in nepravilnosti.

Prednosti in pomanjkljivosti franšizinga

In kakšne prednosti ima podjetje, ki se odloči, da bo delovalo po principu že uveljavljenega podjetja? Seveda je to razvidno že iz samega koncepta. Podjetju ni treba preizkušati trga, se loviti pri začetkih in upati, da bo posel donosen. Ker gre za uveljavljeno blagovno znamko, obstaja zelo velika verjetnost, da bo poslovanje uspešno. Celoten princip se kopira od osnovnega podjetja, zato je podjetju prihranjeno marsikaj. Deluje po že ustaljenem postopku in s tem ustvarja dobiček. Dokazano je, da je kar 96 % franšiz uspešnih.

Kaj pa pomanjkljivosti? Te se lahko pokažejo, če ponudnik in odjemalec nista sinhronizirana, ampak med njima prihaja do različnih mnenj in pogledov. Tako lahko pride do konfliktov, ki so lahko za poslovanje franšize usodni.

Vir: mladipodjetnik.si

Leave a Reply