Delo na višini je treba opraviti varno

by , under Dom in gradnja

delo na višini

Delo na višini, Višinc d. o. o
Viška cesta 48, 1000 Ljubljana
info@delanavisini.si
031 736 991

Pri čisto vsakem delu je pomembna tudi varnost. Vendar pa pri nekaterih vrstah del obstaja nekoliko večje tveganje za poškodbe, zato je tam varnost pri delu še toliko bolj pomembna. To velja tudi za delo na višini, ki se ga je vedno treba lotevati z maksimalno previdnostjo in preudarnostjo. Predvsem pa je treba narediti vse, da pri takšnem delu poskrbimo za čim večjo varnost, ne glede na to, ali gre za delo na strehi, barvanje fasade ali balkona, čiščenje žlebov, obrezovanje drevja ali kaj drugega.

Uporaba različnih vrvnih tehnik

Če želimo delo na višini opraviti varno, je dobro poznati različne vrvne tehnike. Slednje zelo dobro poznajo vsi, ki se ukvarjajo z alpinizmom, saj se tam lahko z njimi poskrbi za ustrezno varnost pri plezanju. Na podoben način pa se lahko zavarujemo tudi pri opravljanju višinskih del, pri čemer se poleg same vrvi, ki mora biti dovolj močna in ustrezno izbrana, uporablja tudi druga plezalna oprema.

Pri njeni uporabi pa je pomembno ne le to, da jo imamo, ampak da jo znamo tudi pravilno uporabljati. Pomembno je, da na tak način zavarujemo sebe oziroma kogar koli, ki opravlja delo na višini na čim boljši način. Četudi se ukvarjamo s plezanjem ali alpinizmom in četudi so nekatere vrvne tehnike podobne tudi pri delu na višini, to vendarle poteka drugače, zato se je treba vsakokrat prilagoditi danim okoliščinam in glede na situacijo najti najboljšo rešitev, ki bo omogočila določeno delo na višini opraviti čim bolj:

  • kakovostno,
  • učinkovito,
  • varno.

Strehe, drevesa, žlebovi …

obžagovanje drevesKako pomiti okna na višini, še sploh, če se teh sploh ne da odpreti? Kako montirati klimo na praktično nedostopnem mestu? Kako poskrbeti za obžagovanje drevesa z zelo visoko krošnjo? Kako očistiti žlebove? Vse to so dileme, s katerimi se srečuje marsikdo, pri čemer pa je treba imeti vedno v mislih to, kako ta dela opraviti čim bolj kakovostno, učinkovito in varno. V ta namen lahko najamete oder ali dvigalo, lahko pa najamete tudi ekipo, ki se z višinskimi deli profesionalno ukvarja in ki bo zagotovo našla rešitev za vašo težavo ne glede na to, kako visoko nad tlemi se nahaja.