Kanalete za meteorno vodo

by , under Dom in gradnja

kanalete za odvodnjavanje

www.hauraton.si

V jesenskem času se veliko govori o možnostih poplav. To je namreč čas obilnejših padavin, zaradi katerih reke lahko močno narastejo. Pred takšnimi poplavami se lahko zaščitimo s pravilno urejeno infrastrukturo, medtem ko lahko do poplavljanja pride tudi zaradi zamašitve jaškov ali njihove premajhne pretočnosti. Enako velja za kanalete za meteorno vodo, ki morajo biti ne le nameščene na ustreznih mestih, ampak tudi primerne velikosti in seveda nikakor ne polne listja ali peska.

Najbolje je, če so pokrite z rešetko, ki preprečuje, da bi se v njih nabiralo listje, prav tako pa morajo imeti peskolov. Če se kljub temu v njih nabere listje ali kaj drugega, je pomembno, da omogočajo čim bolj enostavno čiščenje. To pomeni, da mora biti rešetka takšna, da se enostavno sname. Najbolj preprosto je, če lahko rešetko odstranimo brez uporabe izvijača ali drugega orodja in jo na podoben način tudi lahko namestimo nazaj. Tako bo čiščenje res enostavno.

Kanalete za meteorno vodo morajo biti nameščene tako, da kar se da dobro poskrbijo za odvodnjavanje. Kako jih namestiti in kam, je odvisno od različnih dejavnikov. Najbolje je, da načrt za odvodnjavanje izdela projektant, ki mora upoštevati tudi to, kako je za odvodnjavanje poskrbljeno na v okolici. S tem se lahko prepreči poplavljanje oziroma poskrbi, da meteorna voda odteče stran od objektov oziroma tja, kjer lahko ponikne, ne da bi povzročala kakšne nevšečnosti.

Na zelo pozidanih območjih, kot so recimo mesta ali strnjena naselja hiš, je to marsikdaj težko doseči, saj voda preprosto nima kam. Zato je še toliko bolj pomembno, kako je poskrbljeno za odvodnjavanje. S tem preventivno poskrbimo za dobro zaščito pred poplavami, ki zaradi podnebnih sprememb in s tem povezano večjo količino padavin postajajo vedno bolj pogoste. Največkrat do njih pride v jesenskem času, žal pa se jim marsikdaj ne moremo izogniti niti spomladi ali poleti. Edino, kar lahko naredimo, je, da poskrbimo za čim boljše in čim bolj efektivno odvodnjavanje ter se tako zaščitimo pred meteorno vodo!