Programiranje Siemens in tečaji

by , under Izobraževanja

Čim boljše poznavanje okolja TIA Portal ter višjega programskega jezika SCL je nujno za čim bolj učinkovito uporabo Siemensove opreme za avtomatizacijo proizvodnje in industrije. Programiranje Siemens vam omogoča nemoteno uporabe Siemensovih orodij in opreme, predvsem pa izkoriščanje vseh njenih potencialov in s tem tudi:
siemens tečaji
- hitrejšo implementacijo avtomatizacije v delovni proces
- lažje prilagajanje avtomatizacije zahtevam vaše proizvodnje
- bolj učinkovito izvedbo avtomatizacije
- izreden prihranek pri času
- manj možnosti za napake in morebitne prekinitve

Seznanjanje s Siemensovo opremo in programiranjem
Za začetek se morajo zaposleni, ki bodo pri svojem delu uporabljali Siemensovo opremo za industrijsko avtomatizacijo oziroma programiranje Siemens, seznaniti s svojim delovnim okoljem in ga bolje spoznati. Tako bodo lažje poskrbeli za dobro opravljeno delo.

Takšno programiranje poteka v okolju TIA Portal, ki si ga morajo zaposleni najprej znati pripraviti, nato pa se naučiti tudi njegove uporabe. Tega se naučijo na začetnem tečaju, ki je namenjen prav spoznavanju z delovnim okoljem in učenju osnovnih možnosti njegove uporabe.

Nadgradnja znanja in specifične potrebe
Programiranje Siemens na višjem nivoju omogoča uporabo bolj zapletenih procesov in algoritmov, ki so namenjeni specifičnim potrebam v industriji. Pri tem se uporablja višji programski jezik SCL, katerega poznavanje in učinkovita uporaba je nujen predpogoj za dobro izveden proces avtomatizacijo in njen nemoten potek in prilagajanje novim potrebam in spremembam v proizvodnji.

Zmožnost hitrih sprememb proizvodnje in odpravljanje manjših pomanjkljivosti avtomatizacije je danes namreč enostavno nujno za uspešen obstanek vsakega podjetja na trgu. Ta je namreč nasičen z različnimi izdelki in produkti, ki so si bolj ali manj podobni. Z nadgradnjo takšnega produkta oziroma zmanjšanjem stroškov ali časa za njegovo izdelavo z učinkovito avtomatizacijo je možno poskrbeti za večjo uspešnost proizvodnje.

Zato čim prej pokličite podjetje VRD Dankon in se pozanimajte, kakšne tečaje in izobraževanja ponujajo!

Leave a Reply