Prenova spletne strani ali izdelava nove?

by , under Spletne strani

Je prenova spletne strani sploh smiselna ali pa se je v primeru, da z obstoječo stranjo niste zadovoljni, bolje odločiti kar za izdelavo nove? To je čisto odvisno od primera do primera – nekatere strani so bile izdelane že desetletja nazaj in danes njihovo prenavljanje ne le ni več smiselno, ampak zaradi sprememb tehnologije izdelovanja internetnih strani v številnih primerih sploh ni možno. Po drugi strani pa obstajajo strani, ki so bile narejene pred nekaj leti in potrebujejo le nekaj osvežitve, da spet postanejo bolj funkcionalne. Zato je vedno treba izhajati iz same strani in tega, kaj bi bilo na njej treba spremeniti, da bi spet funkcionirala in služila svojemu namenu, ter se nato odločiti, ali bi se to dalo doseči z manjšimi posegi ali pa bi bilo bolj smiselno izdelati novo internetno stran. Pri tem pa je treba vedno upoštevati tudi časovni in finančni vidik.

Kaj mora biti na novi internetni strani drugače?

Prenova spletne strani lahko prenova spletne straniobsega samo vizualno osvežitev strani, ko je treba malce posodobiti njen dizajn, lahko gre za vsebinske spremembe ali pa za dodajanje različnih funkcij, ki jih obstoječa internetna stran nima. Vedno se je treba torej vprašati, kaj je sploh razlog za prenavljanje strani oziroma zakaj se je pojavila potreba po novi, šele nato pa razmišljati o tem, kako te cilje doseči najhitreje, z najmanj truda in z najmanj stroški. Kot že rečeno, se v številnih primerih takšna dilema reši takoj, ko izdelovalec strani pregleda stran, saj se ob tem pogosto ugotovi, da prenova spletne strani sploh ni možna, ampak je slednjo treba narediti na novo. V takšnem primeru tako ni druge možnosti kot ta, da se začne z izdelovanjem nove strani.

Koliko stane prenova spletne strani?

Pri odločitvi o tem, ali bi bila boljša prenova spletne strani ali pa se raje odločiti za izdelavo nove, pomemben faktor predstavljajo tudi stroški. Marsikdo misli, da je izdelava nove strani dražja in da bo s prenavljanjem stare privarčeval, a v številnih primerih se izkaže ravno nasprotno. Zato je pred odločitvijo o tem vedno treba pridobiti obe ponudbi in ju primerjati med seboj ter se nato odločiti, katera bi bila finančno bolj ugodna. Pri tem pa je treba upoštevati tudi čas, ki bi bil porabljen za en ali drug projekt, pri čemer velja podobno kot pri stroških: izdelava nove strani je marsikdaj celo hitrejša od prenove.

Nova stran omogoča veliko več fleksibilnosti

Prenova spletne strani je smiselna zgolj takrat, ko gre za manjše spremembe, v vseh ostalih primerih pa se je večinoma bolje odločiti kar za novo stran. Nova internetna stran namreč omogoča veliko več fleksibilnosti pri dizajnu, sami organizaciji in zasnovi strani ter njeni funkcionalnosti, saj v primeru, da se pri tem izhaja iz obstoječe strani, vedno naletimo na nekatere omejitve, ki se jim je treba prilagajati. Torej je z izdelavo nove internetne strani veliko bolj možno slediti zahtevam naročnika kot pri njenem prenavljanjem. Nova stran tudi bolj sledi sodobnim trendom, kar je ravno tako zelo pomembno, ter je lahko točno takšna, kot si zamislite.