Diplomsko delo kot zaključno dejanje študijskega programa

by , under Izobraževanja

Ko študent opravi vse tekoče obveznosti pri posameznih predmetih v sklopu študija, ima pred sabo le še eno poglavje pred zaključkom študija; to je diplomsko delo. Gre za obsežno samostojno delo, v sklopu katerega se študent usmeri na želeno področje. Pri tem za mentorja izbere profesorja, ki pokriva to področje. S tem se začne njuno sodelovanje, katerega končni cilj je priprava kakovostne raziskave, s katero naj bi študent doprinesel k ugotovitvam na izbranem področju.

Sestava diplomske naloge

Diplomsko delo je v grobem sestavljeno iz dveh delov. Prvi del predstavlja teorijo, drugi pa prakso. Prvi del predstavlja pomembnejše izsledke naših in tujih avtorjev, ki so se v preteklosti ukvarjali z reševanjem podobnih vprašanj. Teorija tako pomeni povzemanje drugih avtorjev. Cilj teoretičnega dela je ugotoviti, do kakšnih spoznanj so avtorji že prišli in kako lahko diplomsko delo študenta doprinese k temu področju.

Drugi del diplome predstavlja raziskavo. Na kakšen način jo bo študent izpeljal, je odvisno od zakonitosti področja, ki ga proučuje, delno pa tudi od njegove odločitve. Če gre za naravoslovno smer študija, se najpogosteje izvede praktičen eksperiment na rastlinah, živalih ali na tehničnem področju. Po drugi strani se družboslovci večinoma lotevajo raziskav prek anket in intervjujev, s čimer pridobivajo stališča, mnenja in informacije neposredno od ljudi.

V diplomski nalogi je treba torej predstaviti, na kakšen način je bila raziskava izvedena – izpostaviti je treba njene izsledke. Bistvo pa je v interpretaciji pridobljenih informacij in v njihovi smiselni obrazložitvi; zakaj so rezultati taki, kot so.

Ko je diplomsko delo potrjeno s strani mentorja …

Ko mentor odobri diplomo, sledijo še zadnji koraki, ki jih mora študent izvesti. Diplomo mora dati v lektorski pregled. Preveriti je treba, če je oblika diplome skladna s pravili posamezne fakultete. V končni fazi je treba nalogo natisniti, zvezati in jo opremiti z naslovnico. V taki obliki je diplomska naloga dostopna zainteresirani javnosti v knjižnici fakultete.

Leave a Reply